บริษัท นากา ดีไซน์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ที่อยู่: 9 ซอย กาหลง 2 ถนนนนทบุรี 52 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 062-4289-497, อีเมล: [email protected] 
เลขผู้เสียภาษี: 0125560010463

ใบเสนอราคา

ลูกค้า:คุณ ธัญ
โทรศัพท์:0882389927
วันที่:10 ตุลาคม 2566
เลขที่IV-202310004
ผู้สร้างรายการ:Nut Nagaa
# รหัสสินค้า ชื่อสินค้า จำนวน มูลค่าต่อหน่วย รวม
1 P677 ARUBA 2 DINING ARM CHAIR TEAK FEET 4 14,500.00 58,000.00
2 P443 Round Pet Dining Table (Dia 70xH75cm) Hay Frame-Teak Top 1 10,600.00 10,600.00
รวมทั้งหมด
5
68,600.00
รวม 68,600.00 บาท
ส่วนลด 10.00%
มูลค่ารวมก่อนภาษี 61,740.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) 4,321.80 บาท
มูลค่ารวมสุทธิ 66,061.80 บาท
(หกหมื่นหกพันหกสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)

หมายเหตุ Line : คุณ ธัญ
-สินค้ามีในสต๊อกไม่ต้องรอผลิตหลังชำระนัดรถจัดส่งให้ได้ทันที่
-จัดส่งให้ฟรีใน กทม และปริมณฑลใกล้เคียง ส่ง ตจว คิดค่าใช้จ่ายตามจริงผ่านขนส่ง
-บัญชี บจก นากา ดีไซน์ Nagaa Design -Kasikorn Bank - Account No: 032-3-72447-4

จำนวนเงินที่ชำระแล้ว 0.00 บาท ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ 66,061.80 บาท

ผู้เสนอราคา

วันที่ 10 ต.ค. 2566